Ηλεκτρομαγνήτες

Ο ηλεκτρομαγνητισμός με την δύναμη που αναπτύσσει βρίσκει πολλές εφαρμογές στην ανύψωση και παραλαβή σιδηρούχων υλικών. Οι ηλεκτρομαγνήτες ανύψωσης επιτρέπουν μια απλή, γρήγορη και από απόσταση καθοδηγούμενη παραλαβή και απόθεση του φορτίου.

Οι ηλεκτρομαγνήτες χρησιμοποιούνται για την παραλαβή σιδήρων και χαλύβδινων τεμαχίων σε μορφή γρεζιών, παλιοσίδερων(scrap), υποπροϊόντων χαλυβουργείου ελασμάτων, δοκών με θερμοκρασίες μέχρι 600οC.

Κατασκευάζονται σε δύο βασικούς τύπους:

1)Ο κυκλικός ηλεκτρομαγνήτης κυρίως για ανύψωση ακανόνιστων διαμορφωμένων υλικών σωρό, το κυρίως σώμα του είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με υψηλή μαγνητική διαπερατότητα και μετά του περικλείει το πηνίο, το προστατεύει και απάγει τη θερμότητα που παράγεται από το ρεύμα.

Το πηνίο διέγερσης έχει τύλιγμα από ταινία αλουμινίου ή από σύρματα αλουμινίου ειδικής διατομής και επίστρωσης, είναι διαποτισμένο με μία μονωτική ανθεκτική στη θερμότητα μάζα και καλύπτεται με μια πλάκα από μη μαγνητικό μαγγανιούχο χάλυβα μεγάλης αντοχής.

2)Ο ορθογώνιος διπολικός ηλεκτρομαγνήτης κυρίως για ανύψωση ελασμάτων δοκών και γενικά επίπεδων υλικών.

Γενικά οι ηλεκτρομαγνήτες εργάζονται με συνεχές ρεύμα 100 έως 500V και η ικανότητα ανύψωσης τους είναι περίπου έως 30+.