Η εταιρία Ν. Νενδόπουλος - Γ. Μποτσίδης Ο.Ε. – Nempo επισκευάζει γεννήτριες διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία.

Η άριστη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή των γεννητριών , η συνέπεια, αλλά και η ταχύτητα περιέλιξης ή επισκευής, έχουν κατοχυρώσει  την εταιρία Ν. Νενδόπουλος - Γ. Μποτσίδης Ο.Ε. , στις πιο ανταγωνιστικές πανελλαδικά.