Η εταιρία Ν. Νενδόπουλος - Γ. Μποτσίδης Ο.Ε. – Nempo επισκευάζει υποβρύχιες αντλίες λυμάτων διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία.

Η άριστη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή των υποβρύχιων αντλιών λυμάτων, η συνέπεια, αλλά και η ταχύτητα περιέλιξης ή επισκευής, έχουν κατοχυρώσει  την εταιρία Ν. Νενδόπουλος - Γ. Μποτσίδης Ο.Ε., , στις πιο ανταγωνιστικές πανελλαδικά.